מה מבדיל אנך אמצעי מאנך רגיל?

תשובה לגבי אנך אמצעי או רגיל

שלום נחום,
אנך הוא ישר שיוצר זווית ישרה (של 90 מעלות) עם הישר שהוא נפגש בו.
אנך אמצעי גם חוצה ישר זה, או במילים אחרות - הוא גם אנך וגם תיכון.
במשולש שווה שוקיים האנך לבסיס הוא תמיד גם תיכון.
באופן כללי אין שימוש בבחינה הפסיכומטרית באנך אמצעי אלא במושג אנך בלבד.
בהצלחה!
 
למעלה