מה זה UNSIGNED?

DJ69

New member
שיטה ליצוג מספרים בצורה בינארית

אם לדוגמה אתה מיצג מיספר בעזרת 8 סיביות, אז המספר יכול להיות בין 0 ל-255 או בין +127 ל -128 כאשר הסיבית הראשונה היא סיבית הסימן ומשמשת לסמן אם המספר הוא חיובי או שלילי. בצורה הראשונה המספר יהיה unsigned, כלומר ללא סיבית סימן.
 
למעלה