מה זה שווי פעילות (Enterprise Value) של חברות ? ומה ההבדל לעומת שווי שוק ?

האם שווי השוק של חברות הנסחרות בבורסה מייצג את השווי האמיתי שלהן ?
מה ההבדל בין שווי הפעילות (EV) של חברות לבין שווי השוק שלהן ?
כיצד מחשבים את שווי הפעילות של חברות ?
כל זה בסרטון הבא כולל דוגמאות מוחשיות על חברות שונות...

 
למעלה