מה זה נדר לא מציאותי?

mgb

New member
תשובה

בס"ד בוקר טוב! הכוונה בנדר שלא מציאותי שאין אפשרות לקיים אותו, כך למשל: רמב"ם, הלכות נדרים. פרק י' הלכה ג': "... אין הנדרים חלות אלא על דבר שיש בו ממש, (למשל): האומר דיבורי(יהיה אסור) עליך כקרבן, אינו אסור מלדבר עימו, (מפני)שהדיבור(=למילים שמוציא מפיו) אין בו ממש..." ז.א אין למילים מציאות כמו חפץ מסוים ולכן לא תופס על נושא כזה הנדר. דוגמאות נוספות: שנודר לאכול 100 פרוסות לחם בשעה אחת או שאגיע מתל אביב לחבר בחיפה ב-10 דקות וכיו"ב.. כלומר אם אין אפשרות מציאותית או מעשית לקיים את הנדר אין הנדר חל כלל!! עם זאת, בכל אופן פוסק הרמב"ם(שם יד): "הנודר בדברים שאין בהן ממש, ואסרן, אף על פי שאין הנדר חל עליהן, אין מורין לו שינהוג בהן היתר, הואיל ואסר עצמו בהן ובדעתו שהנדר חל עליהן; אלא ... מתירין לו נדרו... כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים" עד כאן לשון הרמב"ם כלומר יש להזהר לא לנדור גם בנושאים לא מציאותיים למרות שהנדר לא תופס כלל. כי יש להימנע מלנדור בכלל ובודאי במצב שא"א לקיים. בברכה
 
למעלה