מה זה 'הסלמה'? ו'אלטרנטיבה'?ו'דפוס'

תשובות:

הסלמה= הקצנה אלטרנטיבה= תחליף דפוס=הרגל (אני משערת שאין לך שאלה לגבי הפירוש הפשוט של להדפיס ספר)
 
למעלה