מה זה אופורטוניסטי? תכונה רעה?

ronlin2

New member
אאהה... כן

זה מישהו שאיכפת לו רק מהאינטרסים שלו ויעשה הכל כדי לספק את הרצונות שלו, גם על חשבונם של אחרים ומבלי להתחשב בתוצאות.
 

Woking

New member
לא מדוייק

מה שתארת קרוב יותר להגדרה של egoism. אופורטיוניזם הוא המנהג "לקפוץ על הזדמנויות" ללא התייחסות לתוצאות או לעקרונות (כגון מוסר). יש למילה קונוטציה שלילית, אבל יותר במשמעות של להתנהגות לא-מחושבת (להבדיל מלא-מתחשבת).
 
זאת ועוד

הכוונה לאדם המשנה את דעותיו בהתאם לאידיאולוגיה או להשקפות השולטות באותו רגע, כדי להפיק תועלת מכך. איני יודע אם זה המקור, אבל השימוש הרווח היה במאה העשרים, כאשר אנשים נהיו פשיסטים, קומוניסטים וקפיטליסטים בהתאם לרוח השלטת ששררה באותה תקופה.
 
למעלה