מה המספר טלפון של הבקו"ם?

Blind Idiot

New member
בבקשה..

מפקדת בסיס הקליטה והמיון דואר צבאי 02718 צה"ל פקס: 03-7376052 ראש תא בלתי מתאימים 03-7376705 לשכת מפקד הבקו"ם 03-7379901/2 מדור שחרורים 03-7379500
 
למעלה