מה היא מחפשת בארץ???

מה היא מחפשת בארץ???

עם עבר מחוריין כמו שלה, מה היא מחפשת בארץ?

הרי זה יכול להיות ברור כשמש שאפילו אם "תתנהג יפה"
במהלך שהייתה כאן, אפשר ללכת לבנק עם שטר פתוח
שברגע שהיא תצא מכאן יופיע איזשהו ספר שלה שישמיץ
את ישראל מהמסד ועד הטפחות!!!!


בית המשפט לא צריך להתערב בעסק הזה.
לא כל דבר צריך להיות בר-שיפטוט בישראל!!!!!

אסור לאפשר לכל בית משפט שהוא לאשר כניסה
לארץ של אלמנטים שמטרתם להזיק לה!!!
 
למעלה