מה ההיגיון לקנות עדשות יומיות או חודשיות כאשר באותו מחיר ניתן לרכוש עדשות שנתיות?

למעלה