מה ההבדל בין מיזוג רגיל למיזוג הופכי ?

silverhawk

New member
למיטב זכרוני,

במיזוג הופכי, חברת היעד 'נשארת בחיים' ובולעת את כלל נכסי והתחייבויות החברה הרוכשת, בעוד שהאחרונה נמחקת.
 
למעלה