מה הדיקטטורה הגיע גם להנהלת תפוז ?

נוסח עצומה

אני מציע עצומה פחות או יותר בזו הלשון. לכבוד הנהלת הפורמים של תפוז? שלום. הנדון: חסימתו של כותב חבר העבודה, הכותב בשם "ממתיק סוד", לאחר תלונה של מנהל אתר קדימה המופיע בשם "אני כותב". אנו החתומים מטה מבקשים לדעת מהי הסיבה שמנהלת הפורמים מצאה לחסום את ממתיק סוד. אין זה סוד גדול כי קיימת יריבות פוליטית בין מפלגת קדימה ובין מפלגת העבודה, ואנו מצויים בעיצומה של מערכת בחירות. החשש שלנו הנו כי מנהלי אתרים יריבים יפנו להנהלה ויתלוננו על פעילים של מפלגה אחרת על מנת להחליש את האתר של המפלגה המתחרה. במקרה זה מדובר על מנהל של פורום של מפלגת קדימה, שדאג לחסום פעיל עבודה באתר מפלגת העבודה. לא נערך שום שימוע הפתוח לציבור הקוראים ממנו נוכל ללמוד כי אכן יש סיבות מוצדקות לחסימה. לחסום כותב פשוט על סמך תלונה של מנהל פורום מתחרה, לו קשרים הדוקים יותר עם ההנהלה, מעורר שאלות פרוצדוראליות ומהותיות ביחס להחלטה מסוג זו. על כן אנו מבקשים: 1. להסיר את חסימתו של ממתיק סוד, עד ליום שבו ייערך שימוע ובו תינתן לממתיק סוד ההזדמנות להגן על עצמו. 2. לנהל שימוע בשאלת חסימתו של ממתיק סוד, שיהיה פתוח לציבור הקוראים על מנת שתוכל לקבוע האם יש כאן עיוות דין. 3. במידה ויוכח כי היו מניעים לא רלוונטיים,( שאינם עומדים במבחן של תקנון תפוז) לחסימה זו ,לפעול על מנת למנוע התנהגות זאת בעתיד. החתומים 1. 2. 3..
 
למעלה