מה דעתכם על גגות סולארים,מישהו ניסה ,התקין?

למעלה