מה אתם באים בטענות לארז? תבוא לאילן

מה אתם באים בטענות לארז? תבוא לאילן

תבאו בטענות לאלין "שלא הבינה את אלירז" גם אנחנו לא.במסרים שלו. חשבה שהוא מצביע להעיף את פותנה, כשלה וזהו ארז נשאר. זה כול הסיפור. למי שיש טענות שילך לאלין ששכחה שפותנה עשתה ביביסטר 3 חודשים. והאכילה אותה במטעמים ושיש לה עודף של 7 קילו כולם לזכותה של פותנה , שקבלה בסוף פליק פלק מאלין.
 
למעלה