מהעולם הגדול ()

מהעולם הגדול ()

בברטניה השיקו פלאפונים שיכולים למות..ואחרי שהם מתים שוטלים אותם באדמה ויוצא פרח..אז בקרוב בית קברות לפלאפונים!
 
למה אתה יורד סתם על בן אדם?

ברשת ב`, ב- 13:45, דיווחו על זה, וזה לא פרי דימיונו של האריה שבחבורה, והוא לא מסכן, ולא טיפש.
 
למעלה