מהם התקנות הנוכחיות לגבי רכישת רכוב פטור ממס?

מהם התקנות הנוכחיות לגבי רכישת רכוב פטור ממס?

לנכה שאושרה לו 100 אחוז קצבה לצמיתות? האם האישור מותנה עדיין באישורים על בעיות גפיים?
 
למעלה