מהי תביעה נגזרת?

ידוד25

New member
תביעה נגזרת...

"תביעה נגזרת" - תובענה שהגיש תובע בשם חברה בשל עילת תביעה שלה; חוק החברות מטיל אחריות על נושאי משרה בחברה בעיקר כלפי החברה עצמה ולא כלפי בעלי המניות לדוגמה. הבעיה היא שבד"כ החברה לא תתבע את נושאי המשרה שלה. כאשר בעל מניות/ תובע חיצוני בעל זכות, סבור שהופרה הוראת חוק כלפי החברה - למשל, נעשתה עסקה בניגוד אינטרסים, קיימת פרוצדורה שהוא יכול לתבוע בשם החברה אם היא לא תובעת בעצמה. לפרוצדורה הזו קוראים תביעה נגזרת.
 
למעלה