מהי משרת אמון כפי שהיא מוגדרת בחוק?

מהי משרת אמון כפי שהיא מוגדרת בחוק?

מה מאפיין משרה כזו - יתרונות וחסרונות? תודה
 

ronita

New member
משרת התחמקות

ככל הידוע לי (לא עו"ד, אז אל תסמוך על זה) אין הגדרה מפורשת של משרת אמון בחוק שעות עבודה ומנוחה. ככל הידוע לי, אין יתרונות למשרה כזו, אלה חסרון בלבד - חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליה, והמשמעות העיקרית של הענין שלא מתכוונים לשלם לך עבור שעות נוספות.
 
חקו שעות עבודה ומנוחה לא מדבר על...

"משרת אמון". הוא מדבר על עובדים שתפקידם מחייב מידה מיוחדת של אמון אישי. המונח "משרת אמון" מיוחס בדרך כלל לתפקידים של מינויים פוליטיים, כמו עוזר שר, או מנהל לשכת שר או משהו כזה.
 

אביא

New member
המונח משרת אימון הוא של מישרה של

מנהל או עובד שטח שלא יכול להחתים כרטיס ולכן אין דרך לשלם לו שעות נוספות וכדומה. המונח אינו בחוק אלא בפסיקה.
 

ronita

New member
ס´ 30 (5) לחוק שעות עבודה ומנוחה

קובע כי החוק אינו חל על על "עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי" חוק שעות עבודה ומנוחה, בין היתר, קובע את החובה לשלם בעבור שעות נוספות וכן מגדיר מה הן שעות נוספות. במגזר הפרטי מעסיק שאינו מעוניין לשלם עבור שעות נוספות מכניס לחוזה העבודה סעיף הקובע כי המשרה דורשת מידה מיוחדת של אמון אישי ובכך משחרר את עצמו מחוק שעות עבודה ומנוחה ומתשלום עבור שעות נוספות.
 

ronita

New member
תוספת

ואם זו לא כוונת השואל, אז מה שכתבתי אינו רלוונטי.
 

shaio

New member
תיקון קטן

לא "משחרר את עצמו" אלא "מתיימר לשחרר את עצמו", שכן עמדת החוזה בשאלה האם יש או אין מידה מיוחדת של אמון אישי רחוקה מלהכריע בשאלה היא באמת קיימת מידה כזו.
 
למעלה