מהי "הסבת הכנסות מחברה לבעלי מניותיה בדרך של המחאת זכויות" ?

מצב
הנושא נעול.
מהי "הסבת הכנסות מחברה לבעלי מניותיה בדרך של המחאת זכויות" ?

מהי "הסבת הכנסות מחברה לבעלי מניותיה בדרך של המחאת זכויות" ?

מה הכוונה "הסבת הכנסות בדרך של המחאת זכויות" ?
אני סובלת ממחלה פיזית שכתוצאה ממנה אין לי יכולת תפקודית.
כתוצאה מחוסר היכולת שלי לתפקד מקור ההכנסה היחיד שלי הוא קיצבת נכות כללית.
אבל, יש בבעלותי מניות של חברה (חברה בע"מ שרשומה ברשם החברות) שבן זוגי (שכיום מאושפז בבית רבקה) שאנחנו שילמנו את כל החסכונות שחסכנו כל חיינו וקנינו 2 דירות ורשמנו את 2 הדירות על שם החברה. החברה היתה רשומה כבעלים של 2 הדירות.
הבנק מכר את הדירות, שולמו מיסים למדינה במהלך מכירתן של 2 הדירות שהיו רשומות על שם החברה.

בכל יום הלכתי למשרדי המיסוי כדי לבקש לקבל החזרי מס שיעזרו לנו לשרוד את החיים.
היועצים המשפטיים של מיסוי מקרקעין אמרו לנו את העצה הבאה: "אתם צריכים לעשות הסבת הכנסות על דרך של המחאת זכויות בין החברה לביניכם כיחידים ואז אתם כיחידים נכנסים בנעלי החברה וכך יהיה ניתן לראות את אירועי המס (המכירה) של החברה ואת נקודות הזיכוי שמגיעים לחברה בגין מס שבח ששולם במכירה כאילו אתם כיחידים שילמתם את מס השבח וכך תהיו זכאים כיום לקבל קיזוז של הפסדי החברה ונקודות זיכוי"

אני שואלת מה הכוונה "הסבת הכנסות רטרואקטבית על דרך של המחאת זכויות מהחברה אלינו (בעלי המניות)" ?
האם תוכל להסביר מה הכוונה של היועצים המשפטים של רשויות המס ?
מהי "הסבת הכנסות מחברה לבעלי מניותיה בדרך של המחאת זכויות" ?
 
המחאת זכויות

מהי "הסבת הכנסות מחברה לבעלי מניותיה בדרך של המחאת זכויות" ?

מה הכוונה "הסבת הכנסות בדרך של המחאת זכויות" ?
אני סובלת ממחלה פיזית שכתוצאה ממנה אין לי יכולת תפקודית.
כתוצאה מחוסר היכולת שלי לתפקד מקור ההכנסה היחיד שלי הוא קיצבת נכות כללית.
אבל, יש בבעלותי מניות של חברה (חברה בע"מ שרשומה ברשם החברות) שבן זוגי (שכיום מאושפז בבית רבקה) שאנחנו שילמנו את כל החסכונות שחסכנו כל חיינו וקנינו 2 דירות ורשמנו את 2 הדירות על שם החברה. החברה היתה רשומה כבעלים של 2 הדירות.
הבנק מכר את הדירות, שולמו מיסים למדינה במהלך מכירתן של 2 הדירות שהיו רשומות על שם החברה.

בכל יום הלכתי למשרדי המיסוי כדי לבקש לקבל החזרי מס שיעזרו לנו לשרוד את החיים.
היועצים המשפטיים של מיסוי מקרקעין אמרו לנו את העצה הבאה: "אתם צריכים לעשות הסבת הכנסות על דרך של המחאת זכויות בין החברה לביניכם כיחידים ואז אתם כיחידים נכנסים בנעלי החברה וכך יהיה ניתן לראות את אירועי המס (המכירה) של החברה ואת נקודות הזיכוי שמגיעים לחברה בגין מס שבח ששולם במכירה כאילו אתם כיחידים שילמתם את מס השבח וכך תהיו זכאים כיום לקבל קיזוז של הפסדי החברה ונקודות זיכוי"

אני שואלת מה הכוונה "הסבת הכנסות רטרואקטבית על דרך של המחאת זכויות מהחברה אלינו (בעלי המניות)" ?
האם תוכל להסביר מה הכוונה של היועצים המשפטים של רשויות המס ?
מהי "הסבת הכנסות מחברה לבעלי מניותיה בדרך של המחאת זכויות" ?
המחאת זכויות
קטי שלום, לא ברורה לי עצתם של היועצים במיסוי מקרקעין מה עוד שהסבה כזו הינה ארוע מס והיא אמורה להיות רטרואקטיבית. אני מציע שתתקשרי אליי בתקווה שאולי נמצא דרך אחרת.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה