מהי בעצם ראיה מטאפיזית?

רותי 11

New member
ראיה מטאפיזית היא ראיה רוחנית

ראיה של דברים שלא רואים אותם דרך
העיניים הפיזיות
 
ראייה מעל החומר

מטא=מעבר פיזי=העולם הפיזי מעבר לעולם הפיזי
 
למעלה