מהו מועד הדיווח על מענקים שנתקבלו כסיוע בתקופת הקורנה ?

בהתאם לסוג הדיווח-

המדווחים על בסיס מזומן ידווחו על המענק בשנת המס בה נתקבל המענק בפועל.

המדווחים על בסיס מצטבר ידווחו על המענק לשנה אליה הוא מיוחס.

המשמעות- מענק שהתקבל בשנת המס 2021 עבור שנת המס 2020 ידווח באופן הבא –

דיווח על בסיס מזומן - בשנת 2021.

דיווח על בסיס מצבר- בשנת 2020.
 
למעלה