מהו המבנה הטכני שנבנה במקום בו היה פיר השילוח של הTBM בקו האדום?

למעלה