מהו דיבדנד בעין, כמה סוגים?

lazzzz

New member
כנס...

זהו דיבינד שמעלה חברה בת לחברה אם בתצורה של נכסים ולא בתצורה של מזומן. SPIN OFF הוא דיבידנד בעין (פיצול אופקי). חברה אם מפצלת חברה בת פיצול אפקי - במצב כזה החברה הבת מעלה לבעלי המניות (חברה אם), נכסים / התחייבויות.
 
למעלה