מדפסת אלחוטית שכובתה, עדיין פולטת קרינה? ולגבי העברת מסמך

nikki7

New member
מדפסת אלחוטית שכובתה, עדיין פולטת קרינה? ולגבי העברת מסמך

האם יש בה רכיב שפועל בתשדורת אלחוט גם כשהיא מכובית, או שככלל, כל מכשיר אלחוט כשהוא מכובה יפסיק לפלוט קרינה אלחוטית? אם היא מחוברת עם יואסבי כלומר חוטית רגיל, האם עדיין פולטת קרינת אלחוט כי היא אלחוטית? למרות שלא מוגדרת על רשת אלחוטית באותו זמן?

שאלה נוספת, האם יש אופציה ללא רשת אלחוטית בבית,להעביר מסמך מהמחשב למדפסת אלחוטית שבבית, באופן אלחוטי הכוונה ללא חיבור חוטי? איך עושים את זה?
כמו כן, העברת מסמך מהטלפון למדפסת אלחוטית בבית, כאשר אין רשת אלחוטית בבית, איך ניתן לעשות?
 
כול ציוד אל חוטי

ניתן לחבר עם כבלים . בתנאי שיש חיבור לכבל רשת . בדוק ליפני הקנייה . הראטר פולט את הקרינה הגדולה בבית . כול עוד הוא דלוק . הנוריות דולקות
 

nikki7

New member
האם כוונתך שכך אפשר להעביר מסמך מטלפון למדפסת עם כבל?

ואז להדפיס מהטלפון מסמך ללא רשת אלחוטית?
 
טלפון נייד מחובר לראטר

הראטר חייב להיות דלוק /אל חוטי. טלפון נייד פולט קרינה קבוע . שניקלטת על ידי הראטר . שמשדר למדפסת שמחוברת עים כבל לראטר .
 
למעלה