מדיניות לשילוב ושוויון

מדיניות לשילוב ושוויון
http://www.tapuz.co.il/communa/ViewmsgCommuna.asp?Communaid=36985&msgid=56667648

https://www.abrahamfund.org/11364

קרן אברהם: להעלות את שיעור הערבים בשירות המדינה ל-15% עד 2022
דו"ח של המרכז להעצמת האזרח, יוזמות קרן אברהם ומעש חושף:
באיחור של ארבע שנים הושג היעד של 10% ערבים בשירות המדינה
המשרד לשוויון חברתי – 1.4% ערבים; המשרד לפיתוח הנגב והגליל – 1.8%
קרן אברהם: להעלות את שיעור הערבים בשירות המדינה ל-15% עד 2022

ארבע שנים באיחור ועשור לאחר החלטת הממשלה להעלות את שיעור הערבים במשרדים וגופי ממשלה, ל-10%, הושג היעד באופן חלקי ביותר. בעוד שבכלל שירות המדינה חצה שיעור הערבים את סף ה- 10%, הרי שבחלק ממשרדי הממשלה, כולל במשרדים בעלי חשיבות קריטית למיעוט הערבי, שיעור הערבים זעום, כך למשל במשרד לשוויון חברתי עומד שיעורם על 1.4% ובמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל על 1.8%. זאת בעוד שרוב אזרחי המדינה הערבים חיים באזורי הפריפריה, מהם כ- 80% בגליל ובנגב.

הנתונים עולים ממחקר חדש שביצעו במשותף הארגונים "יוזמות קרן אברהם", "המרכז להעצמת האזרח" ו"מעש", במטרה לבדוק את יישום החלטת הממשלה משנת 2007 שקבעה כי עד 2012, ייוצג המיעוט הערבי בשירות המדינה בשיעור של לפחות 10%.

בין הממצאים הבולטים:

• ברשות לקידום הבדואים עובדים 3 ערבים מתוך 61 עובדים (4%); במנהל התכנון - 4%
• בנציבות שירות המדינה, היחידה האמורה להוביל את הרפורמה לשילוב עובדים ערבים, רק 4.9% מקרב העובדים הם אזרחים ערבים ( 15 מתוך 304. עובדים).
• מבין 40 עובדי לשכת הפרסום הממשלתית, אין אף אזרח ערבי.
• משרד האוצר – 3%; משרד החינוך – 8.5%; משרד הכלכלה – 6.34%; משרד התחבורה 8.1%
• 62.5% מעובדי משרד הפנים הם ערבים (430 מתוך 687) אולם עיון בנתונים מלמד כי מדובר בעובדי דת כגון כקאדים בבתי הדין השרעים ואימאמים במסגדים המועסקים בתפקידים המיועדים מראש לערבים מוסלמים.
• בתחום הבריאות המצב טוב באופן יחסי: לשכת הבריאות מחוז צפון – 50%; בית החולים פוריה בטבריה – 30%. זיו בצפת - 26%; מרכז רפואי הגליל המערבי בנהרייה – 26%; רמב"ם בחיפה- 20%,; עם זאת שיעורם במשרד הבריאות עצמו עומד על 3.5% בלבד.
• המצב טוב יחסית גם במשרד הרווחה עם שיעור של 12.1% עובדים ערבים ומשרד המשפטים עם 9.9%, הגם שייצוג הערבים בהנהלת בתי המשפט עומד על 3.5% בלבד.


אמנון בארי-סוליציאנו וד"ר ת'אבת אבו ראס, מנכ"לים שותפים של יוזמות קרן אברהם אמרו כי האיחור הניכר בהגעה ליעד הנמוך של 10% (כמחצית משיעור הערבים באוכלוסייה) מלמדת שהמדינה לא נחושה מספיק להביא לייצוג הולם של האוכלוסייה הערבית. השניים קראו ל ממשלת לקבוע יעד חדש של שילוב 15% ערבים בשירות המדינה עד שנת 2022 וכיעד חובה במשרדים לשוויון חברתי, פיתוח הנגב והגליל, התחבורה, הבריאות, השיכון, האוצר, הכלכלה והפנים.


לקריאת הדו"ח במלואו - https://www.abrahamfund.org/webfiles/fck/ArabRepresentation.pdf
 
למעלה