מדחשיד אטרוליות חשיד נמי אחלול שבת?

יונתן456

New member
מדחשיד אטרוליות חשיד נמי אחלול שבת?

בתמיה!! א77 עדיין לא התנצלת,ובלית ברירה,בדליכא דינא בארעא,אני מוסר דיני לשמים: ישפוט ה` ביני ובינך!!!
 
למעלה