מדוע תורה שבע"פ נכתבה לבסוף?

mgb

New member
תורה שבעל פה..

בס"ד שלום לך! כותב הרמב"ם בתחילת הקדמתו ל"משנה תורה" : יב רבנו הקדוש חיבר המשנה. ומימות משה ועד רבנו הקדוש, לא חיברו חיבור שמלמדין אותו ברבים בתורה שבעל פה; אלא בכל דור ודור, ראש בית דין או נביא שיהיה באותו הדור, כותב לעצמו זיכרון בשמועות ששמע מרבותיו, והוא מלמד על פה ברבים טו ולמה עשה רבנו הקדוש כך, ולא הניח הדבר כמות שהיה- -לפי שראה שהתלמידים מתמעטים והולכים, והצרות מתחדשות ובאות, וממלכת הרשעה פושטת בעולם ומתגברת, וישראל מתגלגלים והולכים לקצוות: חיבר חיבור אחד להיות ביד כולם, כדי שילמדוהו במהרה ולא יישכח; וישב כל ימיו הוא ובית דינו, ולימד המשנה ברבים. בהצלחה
 
למעלה