מדוע האיסלם פוחד מפרה אדומה ?

שמלת תחרה1

Well-known member
ברייאת האיסלם
האיסלם הגיע לעולם כדי להחליף את הנצרות ואת היהדות. בראייתן הנצרות והיהדות הן דתות בטלות בעוד האיסלאם לבדו הוא דת אמיתית ולה מקומות קדושים כמו אל אקצה שלטענתם הוא בירושלים, טענה שגם היא מזוייפת.

כעת היהדות חוזרת לחיים. לפני 140 שנה התחילה התנועה הציונית, הוקמה מדינה ב-48' מה שאסור בעיניהם ליהודים שאמורים לחיות רק תחת האיסלאם, ב-67' היהודים כובשים את ירושלים והרב גורן רוצה להקים בית כנסת בהר הבית, ועכשיו רוצים גם לשחוט פרה אדומה בירושלים. הם רואים זאת כחזרת היהדות לחיים, אז מה נהיה עם האיסלאם שהגיע לעולם כדי להחליף את היהדות והנצרות?".

למעשה מדובר בטקס נוסף שמקורו בתורה ותכליתו השבת היהדות לחיים, מה שמעלה שאלה על עצם קיומו של האיסלאם בעולם. משום כך הדבר מסעיר אותם, בעיקר כאשר הוא קורה בירושלים, בנוסף לקריאה הנשמעת מעת לעת להקרבת קרבן פסח. "אם נעשה את זה, מבחינתם היהדות חוזרת לחיים וזה נורא ואיום".
 

Harrington

Well-known member
מנהל

מדוע האיסלם פוחד מפרה אדומה ?​

כי על-פי המסורת היהודית הפרה האדומה מסמלת את חזרת הרוחניות ליהדות. לכתחילה משהו שנדרש בתקופת בית המקדש, אך בהיעדרו משהו שמלמד על כך שהיהודים לא מסתפקים עוד בעניינים טכניים כמו התיישבות למשל, אלא ממש מחזירים עטרה ליושנה למקום לפני הגלות בו העם היהודי היה רוחני ו'חי את אלוקיו'. מבחינת האיסלם ככל שמהלכים כאלו מתקדמים ומבוצעים, זה פחות או יותר הסוף שלו, או בכל אופן סוף הייעוד שלו (קרי כשלון בלע"ז). ברור שהוא מפחד מכך. מה שלא פחות מעניין בעיני, הוא שגם העולם החילוני מגלה חששות מהעניין. חלקו בכל אופן (הצעקנים והתוקפים הקבועים בעקרון. לא משהו מיוחד).
 

INKO_GNITO

New member
כי על-פי המסורת היהודית הפרה האדומה מסמלת את חזרת הרוחניות ליהדות. לכתחילה משהו שנדרש בתקופת בית המקדש, אך בהיעדרו משהו שמלמד על כך שהיהודים לא מסתפקים עוד בעניינים טכניים כמו התיישבות למשל, אלא ממש מחזירים עטרה ליושנה למקום לפני הגלות בו העם היהודי היה רוחני ו'חי את אלוקיו'. מבחינת האיסלם ככל שמהלכים כאלו מתקדמים ומבוצעים, זה פחות או יותר הסוף שלו, או בכל אופן סוף הייעוד שלו (קרי כשלון בלע"ז). ברור שהוא מפחד מכך. מה שלא פחות מעניין בעיני, הוא שגם העולם החילוני מגלה חששות מהעניין. חלקו בכל אופן (הצעקנים והתוקפים הקבועים בעקרון. לא משהו מיוחד).
נניח שאכן המסורת היהודית מקדשת את הפרה האדומה.
מה משמעות היות העם היהודי רוחני ?
מה משמעות וחי את אלוהיו ?
מדוע שהאיסלם יפחד מהיהודים , שמהווים סה"כ ע 12 מליון בני אדם ?
הנוצרים מהווים לפחות כ 3 מיליארד בני אדם והאיסלם עצמו כ מיליארד וחצי בני אדם ?
לאור הנתונים הללו האיסלם צריך לפחד יותר מהנוצרים מההינדואיסטים ולא מהמיעוט היהודי.
 

Harrington

Well-known member
מנהל
נניח שאכן המסורת היהודית מקדשת את הפרה האדומה.
שאלות מרתקות שאלת ולא בטוח שעל כולן אני יודע לענות. יש טובים ממני לשם כך. אבל אנסה.
מה משמעות היות העם היהודי רוחני ?
כל פי הנבואה, דור הגאולה מתאפיין קודם בחזרה הפיזית של עם ישראל למולדתו ולאחר מכן בחזרתו הרוחנית. אם תרצה, סוג של חזרה בתשובה, חזרה לאמונה באלוקיו וכו'. המשמעות כמובן מרחיקת לכת משלל בחינות. ראשית כי ברגע שזה קורה (ולטעמי זה קורה בגדול כבר זמן רב) זה מסמל את היותנו דור אתחלתא דגאולה. שנית כי זה משנה את יחס המדינה כולה (שהוא תולדה של יחס החברה הישראלית כמובן) כלפי סוגיות מדיניות. שלישית אותו כנ"ל ביחס לסוגיות 'דתיות'. ואפשר לחשוב על משמעויות נוספות.
מה משמעות וחי את אלוהיו ?
היותו רוחני. חי במובן של מרגיש את אלוקיו. האלוקים חלק בלתי נפרד ממנו, מתחושותיו, מסדר יומו.
מדוע שהאיסלם יפחד מהיהודים , שמהווים סה"כ ע 12 מליון בני אדם ?
את זה צריך לשאול אותם. עובדתית הם מפחדים. יתכן שזה נובע בדיוק ממה שתיארתי למעלה (בתגובה הקודמת), מכך שברגע שעם ישראל אכן חוזר פיזית ורוחנית, קודם כל זה מצביע על תחילת הגאולה, משהו שהאיסלם כמובן לא מעונין בו (ולא יכול 'עליו' כפי שלא יכל בעבר ההיסטורי הרחוק). שנית כי ככל שהעם חזק יותר מבחינה רוחנית, כך הוא עומד איתן יותר, יציב יותר, מול המבקשים להשמידו ככזה (כעם ישראל במובנו המקורי).
הנוצרים מהווים לפחות כ 3 מיליארד בני אדם והאיסלם עצמו כ מיליארד וחצי בני אדם ?
לאור הנתונים הללו האיסלם צריך לפחד יותר מהנוצרים מההינדואיסטים ולא מהמיעוט היהודי.
זאת כאמור, שאלה לחברי האיסלם.
 

INKO_GNITO

New member
שאלות מרתקות שאלת ולא בטוח שעל כולן אני יודע לענות. יש טובים ממני לשם כך. אבל אנסה.

כל פי הנבואה, דור הגאולה מתאפיין קודם בחזרה הפיזית של עם ישראל למולדתו ולאחר מכן בחזרתו הרוחנית. אם תרצה, סוג של חזרה בתשובה, חזרה לאמונה באלוקיו וכו'. המשמעות כמובן מרחיקת לכת משלל בחינות. ראשית כי ברגע שזה קורה (ולטעמי זה קורה בגדול כבר זמן רב) זה מסמל את היותנו דור אתחלתא דגאולה. שנית כי זה משנה את יחס המדינה כולה (שהוא תולדה של יחס החברה הישראלית כמובן) כלפי סוגיות מדיניות. שלישית אותו כנ"ל ביחס לסוגיות 'דתיות'. ואפשר לחשוב על משמעויות נוספות.

היותו רוחני. חי במובן של מרגיש את אלוקיו. האלוקים חלק בלתי נפרד ממנו, מתחושותיו, מסדר יומו.

את זה צריך לשאול אותם. עובדתית הם מפחדים. יתכן שזה נובע בדיוק ממה שתיארתי למעלה (בתגובה הקודמת), מכך שברגע שעם ישראל אכן חוזר פיזית ורוחנית, קודם כל זה מצביע על תחילת הגאולה, משהו שהאיסלם כמובן לא מעונין בו (ולא יכול 'עליו' כפי שלא יכל בעבר ההיסטורי הרחוק). שנית כי ככל שהעם חזק יותר מבחינה רוחנית, כך הוא עומד איתן יותר, יציב יותר, מול המבקשים להשמידו ככזה (כעם ישראל במובנו המקורי).
והיום אנחנו - 'עם ישראל במובנו המקורי' - ?
ומתי היה עם ישראל - 'במובנו המקורי' - כדבריך ?
זאת כאמור, שאלה לחברי האיסלם.
 

Harrington

Well-known member
מנהל
והיום אנחנו - 'עם ישראל במובנו המקורי' - ?
ומתי היה עם ישראל - 'במובנו המקורי' - כדבריך ?
התכוונתי לעם ישראל במובנו היהודי, בניגוד לעם תושבי מדינת ישראל כיום, הגדרה שכוללת רבים שאינם יהודים כידוע.
 

GoldenEyes

Well-known member
ברייאת האיסלם
האיסלם הגיע לעולם כדי להחליף את הנצרות ואת היהדות. בראייתן הנצרות והיהדות הן דתות בטלות בעוד האיסלאם לבדו הוא דת אמיתית ולה מקומות קדושים כמו אל אקצה שלטענתם הוא בירושלים, טענה שגם היא מזוייפת.

כעת היהדות חוזרת לחיים. לפני 140 שנה התחילה התנועה הציונית, הוקמה מדינה ב-48' מה שאסור בעיניהם ליהודים שאמורים לחיות רק תחת האיסלאם, ב-67' היהודים כובשים את ירושלים והרב גורן רוצה להקים בית כנסת בהר הבית, ועכשיו רוצים גם לשחוט פרה אדומה בירושלים. הם רואים זאת כחזרת היהדות לחיים, אז מה נהיה עם האיסלאם שהגיע לעולם כדי להחליף את היהדות והנצרות?".

למעשה מדובר בטקס נוסף שמקורו בתורה ותכליתו השבת היהדות לחיים, מה שמעלה שאלה על עצם קיומו של האיסלאם בעולם. משום כך הדבר מסעיר אותם, בעיקר כאשר הוא קורה בירושלים, בנוסף לקריאה הנשמעת מעת לעת להקרבת קרבן פסח. "אם נעשה את זה, מבחינתם היהדות חוזרת לחיים וזה נורא ואיום".
ראיתי את הכותרת ולא הבנתי מה כבר יש לפחד מפרה אדומה שזה השוקולד של עלית :ROFLMAO:
 
למעלה