מדוע אבדה הפנינה?

מדוע אבדה הפנינה?

הכל נגמר!אבל איך ?למה? לא אדע...... עם רדת הגשמים על האדמה עלי ירדה המהלומה, סר החיוך מנגד עיני. אוזני עדיין מחכה לקלוט הברה ואני נשארתי בודד. גופי בודד,גופה בודד אך נפשותינו-לאו!!! עדיין קשורים נשמותינו בחבלי הרגשות העדינים. הבלי הרגע לא יוכלו לנתק רגשות בני ארוך. יפים הדברים שבלב אך גם הגוף מבקש את שלו, ןעתה משתוקק גופי לערוג לחוש לטיפותיה ונשיקותיה אשר הין לי כסם. נפשי אשר עדיין עימה תעזור לי במלחמה, זאת מלחמתי במציאות, מלחמתי בבדידות. זוהי מלחמה קדושה על כס הנשיות לבקש ולהשיב את פנינתי אשר אבדה במצולות המציאות.
 

גילית.

New member
שירך עוד יתנגן באוזני...

שירך הזה, יתנגן באוזני, עוד כל היום, אך כעת נאלצת אני להפסיק לחלום. חברה בעבודה לחו``ל נסעה, ואני ניתבקשתי, למלא את מקומה. מברכת אותך בברכת בוקר טוב, יום קסום, ממני גילית
 
למעלה