מדהים כמה השקרן LE PID מקבל חשיפה בתשקורת הסמאלנית המושחתת

מדהים כמה השקרן LE PID מקבל חשיפה בתשקורת הסמאלנית המושחתת

כל נפיחה של הבור-השקרן הזה נגד הפולנים או נגד ביבי מקבלת כותרות בתשקורת כאילו 'מנהיג הדור' דיבר.
 
למעלה