מדהים הבהמה איילה קילפה תפו"א אחד,התעייפה מסכ

מדהים הבהמה איילה קילפה תפו"א אחד,התעייפה מסכ

נה והלכה לנוח,איזה דפארית עצלנית זבל עלובה וגואל...גואל דבוק לתחת של סערס,גואל לקקן תחת מגעיל לולא אלירז היית סוליה בבית,סחבה שכולם היו דורכים ומנגבים בה את רגליהם איש מגעיל,נחש שנוא גואל.
 
למעלה