מגזרת נייר לט"ו בשבט

מגזרת נייר לט"ו בשבט


ברשומה תוכלו למצוא גם קישור פעילות עם ילדים לקראת ט"ו בשבט:

אתם מוזמנים להוסיף כאן רעיונות לפעילויות עם ילדים לט"ו בשבט:
 
למעלה