מבקש שני הסברים על הארץ משבוע קודם

quad133

Member
- "מכורים לטורפים כמונו (מ)" , פתרון - חוליתנים. איך "מכורים" מתחבר ?

- "הסרט שבו ממציא הטלפון זוכה בכסף", פתרון - מקום בלב. מה קשור "זוכה בבכסף" ?
 

danavivi

Well-known member
13 מכורים לטורפים - חולי תנים - חולה במובן מכור
17 מקום בל ב - המקום של בל הוא 2 (ב) לכן זכה במדליית הכסף
 
למעלה