מבקשת עזרה...

מבקשת עזרה...

אני מחפשת שם של שיר שחלק ממילותיו הן: "את אומרת שלא הבנתי אותך כל היום כל הזמן..." נראה לי.... ועוד שורה... "מה שאני זוכר זה משהו אחר...." בבקשה... דרך אגב שר את זה בן....
 
למעלה