מבהיל לראות איך חברי הכנסת מהימין נשברים אחד אחרי השני

למעלה