מאיפה משיגים את הספרים....

מאיפה משיגים את הספרים....

בס"ד ליקוטי מוהר"ן העבה עם כל המפרשים - ביאור הליקוטים,פרפראות לחכמה,מי הנחל ,באבי הנחל ... או פרפראות לחכמה בכרך נפרד מהליקוטי מוהר"ן. וספר של הרמח"ל - מאמר הגאולה. תודה מראש... טור
 
תשובה

ליקו"מ העבה אינו מצוי כעת. בהוצאת "משך הנחל" מכינים כעת לדפוס הוצאה חדשה כזו (מחפשים תורמים לזה!). פרפראות לחכמה בכרך נפרד יש בהוצאת "תורת הנצח". "מאמר הגאולה" של הרמח"ל יש בהוצאה מנוקדת ומפוארת של ספר המאמרים להרמח"ל של הוצאת מישור בבני ברק (רח´ רש"י).
 
הייתי שם...

בס"ד במשך המחל והם אמרו לי שאין כסף להוצאה הזו. ואם יש למישהו כזה ספר משומש ומעונין למכור אז בכייף ואם לא אני אמשיך להתחזק בכיסופין ורצונות. וההוצאה של הרמח"ל ברחוב רש"י באיזה מספר ? תודה מנהל ! טור
 
למעלה