מאיפה אני יכול להשיג את הביט של....

מאיפה אני יכול להשיג את הביט של....

------הפרד ומשול--------- אני צריך את הביט מאיפה אני יכול להוריד?????
 
די שטויות!

למה אני יקנה את הסינגל???? יש לי את הדיסק המלא!! ויש לי את כל הגירסאות של הפרד ומשול!!! אז בשביל הביט של השיר אני יקנה את הדיסק??? מה אתה רציניים!!!!
 
למעלה