מאות יעלו הלילה לתפילה בקבר יוסף הצ

מאות יעלו הלילה לתפילה בקבר יוסף הצ

מאות יעלו הלילה לתפילה בקבר יוסף הצדיק בשכם, בליווי ואבטחת הצבא הציוני
 
למעלה