מאות בני ברקים

מאות בני ברקים

נמצאים בהילולא של המקובל ר משה יעקב רביקוב המכונה הסנדלר בביהמד קוידינוב ר עקיבא 17 החזן הרשטיק כעת בפעולה
 
למעלה