מאורסים מבח"ח: יום חמישי א' אייר תשס"ז

מאורסים מבח"ח: יום חמישי א' אייר תשס"ז

(נכון לשעה זו הם סיימו לעדכן את המאורסים) מאורשים בהמודיע: לוי יצחק קופילוביץ בן הרה"ח ר' ישראל הי"ו ישיבת 'בית אברהם' סלונים ירושלים--------------מרים רוזובסקי בת הרה"ח ר' יששכר צבי הכהן הי"ו סמינר גור רמת אהרן – בני ברק. אלימלך הכהן רוטלוי ב"ר משה מנחם הי"ו ישיבת 'מאור ישראל' ב"ב, חצור הגלילית---------------מלכה רוזנטל ב"ר עזריאל אליהו הי"ו חיפה. ישראל פויגעל ב"ר שלמה יעקב הי"ו ישיבה גבוהה דחסידי גור ארה"ב – ניו יורק-----------חוה גלברט ב"ר נתן דוד הי"ו בני ברק. יוסף יהודה הכהן ברעזל ב"ר יעקב ברוך ישיבה דחסידי בעלזא ירושלים, ירושלים--------------רחל שטיין בת הרב יהודה אברהם בנות ירושלים, בורו פארק. פנחס צישינסקי ב"ר יהודה מאיר הי"ו עמנואל-------------חיה קסטלניץ ב"ר יוסף הי"ו ירושלים. אברהם ישראל דייטש בהר"ר מאיר הי"ו ישיבת בית אברהם סלונים י-ם, ירושלים--------------חני אקר בהר"ר משה ישעיה הי"ו בני ברק. יונה שרייבר בהרה"ח משה יששכר הי"ו יש"ג חידושי הרי"ם אנטוורעפען – בלגיה-------------צירה ליס בהרה"ח ראובן הי, סמינר גור בני ברק. מאורסים ביתד: דוד לופולינסקי בהר"ר אורי שליט"א ישיבת 'באר התורה' ירושלים------------------שולמית מרזל בהר"ר אברהם שליט"א הסמינר החדש רחובות. עקיבא מקלב בהר"ר יוסף שליט"א ישיבת עטרת ישראל ירושלים--------------חנה גולדמן בהר"ר דוד שליט"א ירושלים. ינון קרואני בה"ר שאול שליט"א ישיבת חזון יחזקאל – מיר פרידמן, רחובות---------------רננה טיירי בהר"ר בנימין שליט"א סמינר חיפה מדרך עוז. משה מנחם בהר"ר יהודה הי"ו ישיבת חברון גבעת מרדכי מגדל הענק-------------תהילה חגג בהר"ר דוד הי"ו סמינר וולף בני ברק דוד שיינברגר בן הרב יעקב שליט"א ישיבת קמניץ, ירושלים--------------גיטי קרישבסקי בת הרב אברהם יצחק שליט"א רמת שלמה – ירושלים. אליהו ון חלדר ב"ר דוד שליט"א ישיבת מאור התלמוד – חברון גאולה, ירושלים-------------רחלי אטינגר ב"ר שמואל שליט"T סמינר מעלות בית יעקב ירושלים. משה גרודזינסקי ב"ר יום טוב ליפא ישיבת באר יעקב בני ברק---------רחלי כהן ב"ר אהרן סמינר הרב וולף בני ברק.
 

דולר2

New member
מעניין..

שבפורום המתחרה זה הוכנס לפני שעתיים.. נקודה למחשבה!
 

פינזוסט

New member
בפורום השכן יש הנהלה

שסמוכה וזמינה למחשב במשך רוב שעות היום משא"כ כאן.
 
למעלה