מאורסים- יתד, יום ד.

חנוך617

New member
1. בקר - פרצוביץ

אברהם בקר, חברון גבעה, רכסים - גילי פרצוביץ, ירושלים.
 

חנוך617

New member
2. שוב - בראון

צבי שוב, ברכת יצחק-אור יהודה, ירושלים - בתיה בראון, דרכי רחל, ירושלים.
 

חנוך617

New member
3. הרשקוביץ- קורנבליט

צביקה הרשקוביץ, דרך ה`, ירושלים - מירי קורנבליט, סמינר אופקים, ירושלים.
 

sarav55

New member
מזל טוב

לכל המאורסים בקרוב ממש אצל בני בכורי אמן
 
למעלה