מאגרים נוספים על ארץ ישראל מתקופת המנדט

מאגרים נוספים על ארץ ישראל מתקופת המנדט

לכבוד יום הארכיונים הבינלאומי השנתי ב-9 ביוני 2012 והתערוכה וירטואלית על-ידי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע http://www.facebook.com/israelgenealogy?ref=tn_tnmn#!/israrchivist , העמותה לחקר המשפחה היהודית שהעלתה תשעה מסדי נתונים חדשים למנוע חיפוש ביתא באתר שלו. כל מסדי הנתונים עוסקים בארץ ישראל על-פני התקופה 1908-1945. אנו מודים לשלושת הארכיונים על שיתוף הפעולה שאפשר בניית מאגרים אלה: הארכיון העירוני של חיפה, הארכיון לתולדות פתח תקוה ע"ש עודד ירקוני והארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע"ש אביעזר ילין. מסדי הנתונים של צפת עוסקים בארץ ישראל על-פני התקופה 1433-2003. בשלב הנוכחי ניתן לערוך חיפוש רק באנגלית. שמות המשפחה ושמות פרטיים תועתקו לאנגלית.
המאגרים הם:
רשימת צוות & התלמידים של הגימנסיה העברית, יפו 1908-9
הועידה הלאומית הראשונה של עדות המזרח בארץ ישראל-פרוטוקול 1925
רשימת הבוחרים של חיפה 1928
רשימת הבוחרים של פתח תקוה 1930
רשימת הבוחרים של פתח תקוה 1932
רשימת חברים של הסתדרות המורים 1939
חיילים מהישוב שנפלו או נספו במלחמת העולם השניה 1940-1945
קבורה בצפת 1433-2003
צפת – אוסף מסמכים 1912-1947
ניתן לערוך חיפוש במאגרים באתר http://genealogy.org.il/databases/, רק צריכים להירשם וזה בחינם.
 
למעלה