ל-pratit פרעון מוקדם

t o m 35

New member
ל-pratit פרעון מוקדם

הלוואת זכאות אין עמלת פרעון מוקדם . הלואות צמודות מדד. הלואות ברבית קבועה או משתנה תחויב ב4-5 סוגים של עמלות שונים .הניתנות בחלקם להפחתה
 
למעלה