ל*מירב*

ל*מירב*

ההודעה שלך הגיעה לעמוד הקודם... מזל האופק שלך אכן גדי. מזל הירח הוא דלי (בצמידות חזקה לצדק, מה שבהחלט רומז על אינטילגנציה גבוהה מאוד, התפלספויות ואופקים רחבים יחד עם שמץ גאונות
) שבי
 
למעלה