ל"ג בעומר האם שווה ?

  • פותח הנושא 7575
  • פורסם בתאריך

7575

New member
ל"ג בעומר האם שווה ?

את הנזקים שגורם החג כולנו יודעים,גניבת עגלות,פגיעה בטבע ובכדור הארץ,קשיי נשימה אצל תושבים עקב המדורות הרבות האם לא כדאי פשוט לבטל אותו מלוח השנה
 
לגנוב עגלות בודאי שאסור

פגיעה בטבע אפשר לצמצם. אפשר אפילו להפסיק את מנהג המדורות שמקורו לא ברור. לבטל מלוח השנה אי אפשר. ל"ג בעומר היה בלוח השנה היהודי הרבה לפני שהיו מדורות ל"ג בעומר. ספירת העומר היא מהתורה וכל יהודי דתי סופר מפסח לשבועות כל ערב. ל"ג בעומר עצמו הוא יום בו מפסיקים מנהגי אבלות שנוהגים לזכרם של תלמידי ר"ע.
 

7575

New member
יש אומרים שזה בכלל

צריך להיות יום אבל,לזכר 600000 יהודים שנהרגו במרד
 
למה דוקא ל"ג בעומר?

המסורת היא שביום זה פסקה מגיפת תלמידי ר' עקיבא. יש עוד מסורת הסוברת שזהו יום פטירתו של רשב"י ולפיכך ההילולה. שמעתי גם תאוריה שמדובר במשהו שקשור לבנין ביהמ"ק השלישי שיזם יוליאנוס.
 

אופירA

New member
מנהל
האם צריך לבטל חגים בגלל עבריינות?

ולהבדיל אלף אלפי הבדלות - האם גם את תרבות הבילויים החילונית יש למחוק, בגלל העבריינות הקשה פי כמה וכמה שהיא מייצרת? כאשר אנו מבינים שאדם צריך לבלות בחיים שלו, לא רק עבודה בית ילדים, אז מבינים שלא מבטלים את תרבות הבילויים, רק קובעים סייגים לעבריינות, במידת האפשר. וכאשר מבינים שאדם צריך לנסוע לעבודה כל יום, ואי אפשר לסגור את הכבישים בגלל הקטל, מטפלים ישירות בקטל, ככל שאפשר. וכאשר מבינים את משמעות התורה והחגים היהודיים, לא מעקמים את המבט באופן שמקדש חיי הפקר ללא קשר לתורה, כדי "למנוע גניבת עגלות או קשיי נשימה עקב המדורות". קשיי נשימה, עם כל הכבוד, יש לי ולסובלים כמוני בגלל העשן בכבישים והסיגריות שאנשים מעשנים ברחוב יום יום ושעה שעה, ולא עלה בדעתו של איש לאסור לעשן ברחוב. אינני משתתפת במדורות כי אין שום חובה בכך, ואין לי שום בעיה בביתי עם קשיי נשימה עקב המדורות. לומר קשיי נשימה ופגיעה בכדור הארץ זו מניפולציה מעוותת. זה מזכיר את הצדק במשפט החיות, שביקשו לדעת בשל מה נהייתה מגיפה ביער, וכל בעלי החיים באו למשפט והצדיקו את מעשי הטריפה והרצח שלהם בכך שהם רעבים וטורפים למחייתם, ורק הכבש התמים שהודה שברעבונו אכל מעט עשבים מחצרו של השכן - נתפס בהגיונם כמי שאשם בכל הרעה...
 

1winnie

New member
../images/Emo45.gif

ולשאלה השניה הייתי עונה שכן (לפחות חלק מהם!)
 
שאלה 1winnie

כתבת פעם שתךמידי ר'עקיבא מתו במרד בר כוכבה או משהו כזה? את יכולה לתת לי קישור לגמרא ?
 

1winnie

New member
כן, כך אמרתי

אני אנסה לסכם, כי זה מתוך שיעורים שאנחנו לומדים (או יותר נכון למדנו) אגב - חלק מהשיעורים מוקלטים, ואפשר לשמוע אותם רבי עקיבא תמך בבר כוכבא, ואף ראה בו משיח. מדרשי חז"ל מלאים בסיפורים בהם מסתובב רבי עקיבא במחוזות שונים כדי לגייס יהודים לתמיכה במרד (גם בהגדה של פסח, יש סיפור על כך) בגמרא (ביבמות סב) נרמז שתלמידי רבי עקיבא מתו במרד "שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, והיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם: רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה. תנא: כולם מתו מפסח ועד עצרת. אמר רב חמא בר אבא ואיתימא רבי חייא בר אבין: כולם מתו מיתה רעה. מאי היא? אמר רבי נחמן: אסכרה" הגמרא אומרת שהם מתו מיתה-רעה, אבל לא כתוב באיזו מיתה רעה. פה נכנסים לדיון גדול אחר - מהי מיתה-רעה, וממקומות שונים כגמרא (כמו בבא קמא נא, וסנהדרין מה) לומדים שמיתה-רעה היא מיתה שמבזה את המת - ומיתה כזאת היא מיתה בחרב! זאת מסקנה אחת מהגמרא הזאת - שהם מתו בחרב - בקרבות של מרד בר כוכבא. דבר שני והוא בעצם החשוב - הוא איגרת של רבנו שרירא גאון - בה הוא כותב במפורש שתלמידי רבי עקיבא נהרגו בשמד. "והוה שמדא על תלמידוי דר' אקיבא". הביטוי שמד מציין אצל חז"ל (בכל תקופת הגאונים) את דור מרד בר כוכבא משום מה בנוסח הצרפתי של האיגרת הדבר הזה הושמט. זה מופיע בנוסח הספרדי של האיגרת. רש"י שקרא כמובן את איגרת רבנו שרירא גאון - קרא את הנוסח הצרפתי. רש"י אמנם מתרגם שהם מתו באסכרא - מתו ממגיפה, אבל משמעות המילה אסכרא בערבית היא גדוד (!) - ז"א גם הכתוב בגמרא מתאים לכך שהם מתו בקרב. במסכת מועד קטן כא ע"ב - יש סיפור שבאו הרבה לנחם את ר' עקיבא על מות בניו "עמד רבי עקיבא על ספסל גדול ואמר: אחינו בית ישראל שמעו, אפילו שני בנים חתנים מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתם" בניו מן הסתם היו גם תלמידיו (שמתו) ורבי עקיבא אומר פה שאפילו אם בניו היו חתנים הוא היה מנוחם. ללא ספק אמירה תמוהה ביותר. אלא שרבי עקיבא רצה לומר שכיון שהמלחמה ברומאים היא מלחמת מצוה, הרי יוצאים למלחמה גם חתן מחדרו וכלה מחופתה. ר' עקיבא אומר פה שגם אם בניו היו חתנים שנהרגו במלחמת המצווה הוא היה מנוחם מן העם הגדול שבא לנחמו! יש עוד רמז במועד קטן דף כח בקשר שעושה ר' עקיבא בין מיתתו של אחאב לבין מיתתם של בניו של ר' ישמעאל במלחמה עם הרומאים. הוא משתמש בפסוק מספר זכריה - על הספר גדול שיעשה לאחר מות משיח בן יוסף... ור' עקיבא ראה כאמור את בר כוכבא כמשיח
 
ארגון חרדים לסביבה

יצא בהנחיות מיוחדות לחג. וגם רבנים רבים המליצו עליהן. היהדות המאורגנת בבתי כנסת, תלמד מהר לשנות הרגלים. הבעיה תשאר דווקא עם הנוער הלא מאורגן, שאין דבר בין המסורת והדת למדורות שלו. שלפעמים גולשות לעבריינות. למזלנו ירד גשם.
 

אופירA

New member
מנהל
ובנוסף, היהדות המאורגנת בבתי מדרש

מעולם לא הדליקה מדורות ענק, אלא קיימה הדלקה בתוך חבית, בבית מדרשו של אדמו"ר, עם המון המון חסידים סביב החבית. ילדים זה ילדים. והחילוניות משפיעה מ-א-ו-ד על הרחוב החרדי. ולכן פעם היו מארגנים מדורות ענק גם בין ילדי החרדים. אבל לפחות ב-10 השנים האחרונות הנהלות החיידרים ותלמודי התורה מגבילים את הילדים למדורה כיתתית אחת מושגחת היטב ע"י מבוגרים, מאורגנת ומתוכננת מבחינת מיקום, גודל ובטיחות ע"י המבוגרים, ועם הקפדה על החינוך של התנהגות במהלך המדורה, ובוודאי שעל החינוך שלא לגזול ולא לעבור עבירות "לכבוד רבי שמעון בר יוחאי"... פעם ילדים ברחוב החרדי היו מפוצצים נפצים בפורים. כי ילדים זה ילדים, והרחוב החילוני משפיע מ-א-ו-ד על הרחוב החרדי. לפחות ב-5 השנים האחרונות תלמודי התורה והחיידרים חיסלו את התופעה הזו למהדרין, בסנקציות קשות שהפעילו כלפי משפחות שאיפשרו לילדים לנפץ נפצים, בשיתוף פעולה עם המשטרה שפיקחה על מוכרי הנפצים.
 
אפשר לבטל את האבועלי הישראלי...

ולהסתפק במדורות קטנות וצנועות שפגיעתן הרבה פחות קשה להנות מקומזיץ סולידי ונחמד. לא חייב שלכל אחד תהיה מדורה בגובה של המגדל בדובאי! זה די דוחה וזה גם מסוכן.
 
למעלה