לתשומת ליבכם :אם תנפיקו רב קו אולי תפסידו את כספכם

מצב
הנושא נעול.

לאונידס

Active member
לתשומת ליבכם :אם תנפיקו רב קו אולי תפסידו את כספכם

לתשומת ליבכם :אם תנפיקו רב קו אולי תפסידו את כספכם
סוף הסיפור: במידה ויתקלקל קו אנונימי שהונפק ע"י רכבת ישראל כרטיסי הרכבת הטעונים עליו אבודים - הלך הכסף.

רכבת ישראל הנפיקה עבורי רב קו אנונימי.
הטענתי על הכרטיס כרטיסיות.
לפני 3 ימים הכרטיס הפסיק לעבוד.
פניתי לעמדת רב קו בתחנה (אוניברסיטה), הנציג אמר לי שלמרות שהוא יכול לראות שעדיין יש כרטיסים לא מנוצלים (ובדיוק אילו כרטיסים) על הכרטיס אם לא מדובר ברב קו אישי הוא לא יכול לתת לי כרטיס חלופי טעון עם אותן נסיעות.
פניתי לרכבת בטלפון, הם הפנו אותי לפניות הציבור.
בפניות הציבור גם כן יכלו לראות במאגר המידע שלהם (לכל כרטיס רב קו יש מספר מזהה) שהכרטיס עדיין טעון בנסיעות אבל סירבו לבקשתי לתת לי כרטיס אחר טעון באותן נסיעות.
בתחילה בטענה שלא ניתן טכנית, אחרי דקה וחצי הנציג הבין שמדובר בשטות, אין בעיה טכנית לטעון כרטיס בנסיעות.
אחרי כן בטענה שאולי אני לא בעל הכרטיס החוקי. אני לא קיבלתי את הטענה כי אם הייתי מוצא/גונב כרטיס והוא לא היה תקול אף אחד ברכבת ישראל לא היה מנסה לבדוק אם אני בעליו החוקי.
אחרי כן ענו לי שאלו הם תנאי הכרטיס. גם אם יש בידי את הכרטיס התקול וגם אם רכבת ישראל יכולים לראות שהכרטיס טעון בכרטיסים ואילו כרטיסים בדיוק הנוהל של חברת הרכבת אומר להם לא לטפל בבעיה.
הנציג אמר שהתנאי הזה מפורסם.
בדקתי, הפרסום אחר (לטעמי שקרי).
https://ravkav.rail.co.il/docs/defa...tcardinfo0d5d5132905469c8891aff0000921671.pdf
בסעיף 2 א' רשום:
במקרה של אובדן, גניבה או תקלה בכרטיס, לא ניתן יהיה לשחזר את יתרת הסדרי הנסיעה שהייתה טעונה בו עד לאותו מועד.
לכן אדם יכול להבין שאכן הכסף אבוד, אבל מכיוון שהסעיף איננו נכון וכן ניתן לשחזר את היתרה (חברת רכבת ישראל לכאורה עוברת על תנאי מאגר המידע המפורסמים, אבל זהו נושא אחר) לדעתי אין סיבה לגזול מאדם את כספו.
ביקשתי דרך להתקשר עם מישהו כדי לערער על הנוהל והנציג אמר לי שהוא הכתובת, אני יכול כמובן לכתוב לו אבל הוא יתן את אותה תשובה.
הוא אמר לי שאם אני רוצה אני יכול לפנות למשרד התחבורה. אני כמובן אחליט על דרך הטיפול בעצמי, לא מתחייב לפעול לפי המלצתו דווקא.

לאור האמור לעיל לשיקולכם אם להשתמש בכרטיס כזה.
 

olli3

New member
מנהל
יש לזה פתרון. מנפיקים רב קו אישי ומבקשים להעביר את היתרה

לתשומת ליבכם :אם תנפיקו רב קו אולי תפסידו את כספכם
סוף הסיפור: במידה ויתקלקל קו אנונימי שהונפק ע"י רכבת ישראל כרטיסי הרכבת הטעונים עליו אבודים - הלך הכסף.

רכבת ישראל הנפיקה עבורי רב קו אנונימי.
הטענתי על הכרטיס כרטיסיות.
לפני 3 ימים הכרטיס הפסיק לעבוד.
פניתי לעמדת רב קו בתחנה (אוניברסיטה), הנציג אמר לי שלמרות שהוא יכול לראות שעדיין יש כרטיסים לא מנוצלים (ובדיוק אילו כרטיסים) על הכרטיס אם לא מדובר ברב קו אישי הוא לא יכול לתת לי כרטיס חלופי טעון עם אותן נסיעות.
פניתי לרכבת בטלפון, הם הפנו אותי לפניות הציבור.
בפניות הציבור גם כן יכלו לראות במאגר המידע שלהם (לכל כרטיס רב קו יש מספר מזהה) שהכרטיס עדיין טעון בנסיעות אבל סירבו לבקשתי לתת לי כרטיס אחר טעון באותן נסיעות.
בתחילה בטענה שלא ניתן טכנית, אחרי דקה וחצי הנציג הבין שמדובר בשטות, אין בעיה טכנית לטעון כרטיס בנסיעות.
אחרי כן בטענה שאולי אני לא בעל הכרטיס החוקי. אני לא קיבלתי את הטענה כי אם הייתי מוצא/גונב כרטיס והוא לא היה תקול אף אחד ברכבת ישראל לא היה מנסה לבדוק אם אני בעליו החוקי.
אחרי כן ענו לי שאלו הם תנאי הכרטיס. גם אם יש בידי את הכרטיס התקול וגם אם רכבת ישראל יכולים לראות שהכרטיס טעון בכרטיסים ואילו כרטיסים בדיוק הנוהל של חברת הרכבת אומר להם לא לטפל בבעיה.
הנציג אמר שהתנאי הזה מפורסם.
בדקתי, הפרסום אחר (לטעמי שקרי).
https://ravkav.rail.co.il/docs/defa...tcardinfo0d5d5132905469c8891aff0000921671.pdf
בסעיף 2 א' רשום:
במקרה של אובדן, גניבה או תקלה בכרטיס, לא ניתן יהיה לשחזר את יתרת הסדרי הנסיעה שהייתה טעונה בו עד לאותו מועד.
לכן אדם יכול להבין שאכן הכסף אבוד, אבל מכיוון שהסעיף איננו נכון וכן ניתן לשחזר את היתרה (חברת רכבת ישראל לכאורה עוברת על תנאי מאגר המידע המפורסמים, אבל זהו נושא אחר) לדעתי אין סיבה לגזול מאדם את כספו.
ביקשתי דרך להתקשר עם מישהו כדי לערער על הנוהל והנציג אמר לי שהוא הכתובת, אני יכול כמובן לכתוב לו אבל הוא יתן את אותה תשובה.
הוא אמר לי שאם אני רוצה אני יכול לפנות למשרד התחבורה. אני כמובן אחליט על דרך הטיפול בעצמי, לא מתחייב לפעול לפי המלצתו דווקא.

לאור האמור לעיל לשיקולכם אם להשתמש בכרטיס כזה.
יש לזה פתרון. מנפיקים רב קו אישי ומבקשים להעביר את היתרה
מהאנונימי לרב קו האישי.
&nbsp
כל זה מבלי לציין שהרב קו תקול.
&nbsp
אולי אפשר לבקש להעביר לאנונימי אחר, לא ניסיתי.
 
רב קו אנונימי לא ניתן לשחזור

לתשומת ליבכם :אם תנפיקו רב קו אולי תפסידו את כספכם
סוף הסיפור: במידה ויתקלקל קו אנונימי שהונפק ע"י רכבת ישראל כרטיסי הרכבת הטעונים עליו אבודים - הלך הכסף.

רכבת ישראל הנפיקה עבורי רב קו אנונימי.
הטענתי על הכרטיס כרטיסיות.
לפני 3 ימים הכרטיס הפסיק לעבוד.
פניתי לעמדת רב קו בתחנה (אוניברסיטה), הנציג אמר לי שלמרות שהוא יכול לראות שעדיין יש כרטיסים לא מנוצלים (ובדיוק אילו כרטיסים) על הכרטיס אם לא מדובר ברב קו אישי הוא לא יכול לתת לי כרטיס חלופי טעון עם אותן נסיעות.
פניתי לרכבת בטלפון, הם הפנו אותי לפניות הציבור.
בפניות הציבור גם כן יכלו לראות במאגר המידע שלהם (לכל כרטיס רב קו יש מספר מזהה) שהכרטיס עדיין טעון בנסיעות אבל סירבו לבקשתי לתת לי כרטיס אחר טעון באותן נסיעות.
בתחילה בטענה שלא ניתן טכנית, אחרי דקה וחצי הנציג הבין שמדובר בשטות, אין בעיה טכנית לטעון כרטיס בנסיעות.
אחרי כן בטענה שאולי אני לא בעל הכרטיס החוקי. אני לא קיבלתי את הטענה כי אם הייתי מוצא/גונב כרטיס והוא לא היה תקול אף אחד ברכבת ישראל לא היה מנסה לבדוק אם אני בעליו החוקי.
אחרי כן ענו לי שאלו הם תנאי הכרטיס. גם אם יש בידי את הכרטיס התקול וגם אם רכבת ישראל יכולים לראות שהכרטיס טעון בכרטיסים ואילו כרטיסים בדיוק הנוהל של חברת הרכבת אומר להם לא לטפל בבעיה.
הנציג אמר שהתנאי הזה מפורסם.
בדקתי, הפרסום אחר (לטעמי שקרי).
https://ravkav.rail.co.il/docs/defa...tcardinfo0d5d5132905469c8891aff0000921671.pdf
בסעיף 2 א' רשום:
במקרה של אובדן, גניבה או תקלה בכרטיס, לא ניתן יהיה לשחזר את יתרת הסדרי הנסיעה שהייתה טעונה בו עד לאותו מועד.
לכן אדם יכול להבין שאכן הכסף אבוד, אבל מכיוון שהסעיף איננו נכון וכן ניתן לשחזר את היתרה (חברת רכבת ישראל לכאורה עוברת על תנאי מאגר המידע המפורסמים, אבל זהו נושא אחר) לדעתי אין סיבה לגזול מאדם את כספו.
ביקשתי דרך להתקשר עם מישהו כדי לערער על הנוהל והנציג אמר לי שהוא הכתובת, אני יכול כמובן לכתוב לו אבל הוא יתן את אותה תשובה.
הוא אמר לי שאם אני רוצה אני יכול לפנות למשרד התחבורה. אני כמובן אחליט על דרך הטיפול בעצמי, לא מתחייב לפעול לפי המלצתו דווקא.

לאור האמור לעיל לשיקולכם אם להשתמש בכרטיס כזה.
רב קו אנונימי לא ניתן לשחזור
כי לא ניתן לדעת למי שייך הכרטיס וזה כאילו היית מאבד את הכרטיסיה מנייר שהייתה פעם או שטר כסף...... הכרטיס אנונימי ולכן אין ביטוח במקרה של אובדן/גניבה/תקלה טכנית וכד'.
דרך אגב זה אותו נוהל גם בחברות האוטובוסים לגבי כרטיסים אנונימיים כמו שמצויין באתר רב קו .
 
זה קטע לא מובן

רב קו אנונימי לא ניתן לשחזור
כי לא ניתן לדעת למי שייך הכרטיס וזה כאילו היית מאבד את הכרטיסיה מנייר שהייתה פעם או שטר כסף...... הכרטיס אנונימי ולכן אין ביטוח במקרה של אובדן/גניבה/תקלה טכנית וכד'.
דרך אגב זה אותו נוהל גם בחברות האוטובוסים לגבי כרטיסים אנונימיים כמו שמצויין באתר רב קו .
זה קטע לא מובן
אם חוששים לגניבות, ניחא.
אך אם בנאדם מצא כרטיסיה או כסף מזומן ללא סימן, הרי אלו שלו ומותר לו להשתמש בזה.
 
ואכן

זה קטע לא מובן
אם חוששים לגניבות, ניחא.
אך אם בנאדם מצא כרטיסיה או כסף מזומן ללא סימן, הרי אלו שלו ומותר לו להשתמש בזה.
ואכן
מי שמצא את אותו רב קו אנונימי שהלך לאיבוד ושבגינו השרשור, יכול לנצל אותו עד תום בלי בעיה.


זה בדיוק ההבדל בין רב קו אנונימי לרב קו רגיל. מי שעושה רב קו אנונימי מטעמים כלשהם, לוקח את הסיכון הזה.

המחדל היחיד שאני רואה כאן הוא חוסר היכולת של נציגי הרכבת (וגם נציגי חברות אוטובוס ומשרד התחבורה) להסביר זאת באופן ברור, חד ערכי ואחיד.
 

cwen

New member
אבל פה לא מדובר על אובדן

ואכן
מי שמצא את אותו רב קו אנונימי שהלך לאיבוד ושבגינו השרשור, יכול לנצל אותו עד תום בלי בעיה.


זה בדיוק ההבדל בין רב קו אנונימי לרב קו רגיל. מי שעושה רב קו אנונימי מטעמים כלשהם, לוקח את הסיכון הזה.

המחדל היחיד שאני רואה כאן הוא חוסר היכולת של נציגי הרכבת (וגם נציגי חברות אוטובוס ומשרד התחבורה) להסביר זאת באופן ברור, חד ערכי ואחיד.
אבל פה לא מדובר על אובדן
ברור שאם הרב קו אבד, אז אין דרך לשחזר את הנסיעות, כי לא יודעים למי זה שייך.
&nbsp
אבל במקרה הזה הוא מגיע עם הכרטיס עצמו, כך שהם טוענים לו את הכרטיס החדש ומשמידים את הישן. אז אין דרך שבה יזכו אותו על נסיעות שאחר כך מישהו אחר ישתמש בהן (כמו במקרה של אובדן/גניבה). זה פשוט לא הגיוני שאי אפשר יהיה להעביר את הנסיעות מהרב קו המקולקל לחדש אפילו אם הוא אנונימי.
 
בדיוק כך!

אבל פה לא מדובר על אובדן
ברור שאם הרב קו אבד, אז אין דרך לשחזר את הנסיעות, כי לא יודעים למי זה שייך.
&nbsp
אבל במקרה הזה הוא מגיע עם הכרטיס עצמו, כך שהם טוענים לו את הכרטיס החדש ומשמידים את הישן. אז אין דרך שבה יזכו אותו על נסיעות שאחר כך מישהו אחר ישתמש בהן (כמו במקרה של אובדן/גניבה). זה פשוט לא הגיוני שאי אפשר יהיה להעביר את הנסיעות מהרב קו המקולקל לחדש אפילו אם הוא אנונימי.
בדיוק כך!
אין סיבה להעניש מי שמשתמש ברב קו אנונימי ולא לטפל בו במקרה של תקלה.
לעומת זאת, במקרה של אובדן כרטיס מובן שאין דרך להשיב נסיעות לבעליו שהרי אחר יכול למצוא ולהשתמש.
 


בדיוק כך!
אין סיבה להעניש מי שמשתמש ברב קו אנונימי ולא לטפל בו במקרה של תקלה.
לעומת זאת, במקרה של אובדן כרטיס מובן שאין דרך להשיב נסיעות לבעליו שהרי אחר יכול למצוא ולהשתמש.

זה אכן עונש לא מוצדק וגם גניבה, במקרה של אי יכולת שימוש החברות מתעשרות שלא בצדק. ההשוואה לכרטיסי נייר ולכסף מזומן נכונה.
 

Bongulim

New member
נסה לעקם אותו בזמן שאתה מצמיד לקורא

לתשומת ליבכם :אם תנפיקו רב קו אולי תפסידו את כספכם
סוף הסיפור: במידה ויתקלקל קו אנונימי שהונפק ע"י רכבת ישראל כרטיסי הרכבת הטעונים עליו אבודים - הלך הכסף.

רכבת ישראל הנפיקה עבורי רב קו אנונימי.
הטענתי על הכרטיס כרטיסיות.
לפני 3 ימים הכרטיס הפסיק לעבוד.
פניתי לעמדת רב קו בתחנה (אוניברסיטה), הנציג אמר לי שלמרות שהוא יכול לראות שעדיין יש כרטיסים לא מנוצלים (ובדיוק אילו כרטיסים) על הכרטיס אם לא מדובר ברב קו אישי הוא לא יכול לתת לי כרטיס חלופי טעון עם אותן נסיעות.
פניתי לרכבת בטלפון, הם הפנו אותי לפניות הציבור.
בפניות הציבור גם כן יכלו לראות במאגר המידע שלהם (לכל כרטיס רב קו יש מספר מזהה) שהכרטיס עדיין טעון בנסיעות אבל סירבו לבקשתי לתת לי כרטיס אחר טעון באותן נסיעות.
בתחילה בטענה שלא ניתן טכנית, אחרי דקה וחצי הנציג הבין שמדובר בשטות, אין בעיה טכנית לטעון כרטיס בנסיעות.
אחרי כן בטענה שאולי אני לא בעל הכרטיס החוקי. אני לא קיבלתי את הטענה כי אם הייתי מוצא/גונב כרטיס והוא לא היה תקול אף אחד ברכבת ישראל לא היה מנסה לבדוק אם אני בעליו החוקי.
אחרי כן ענו לי שאלו הם תנאי הכרטיס. גם אם יש בידי את הכרטיס התקול וגם אם רכבת ישראל יכולים לראות שהכרטיס טעון בכרטיסים ואילו כרטיסים בדיוק הנוהל של חברת הרכבת אומר להם לא לטפל בבעיה.
הנציג אמר שהתנאי הזה מפורסם.
בדקתי, הפרסום אחר (לטעמי שקרי).
https://ravkav.rail.co.il/docs/defa...tcardinfo0d5d5132905469c8891aff0000921671.pdf
בסעיף 2 א' רשום:
במקרה של אובדן, גניבה או תקלה בכרטיס, לא ניתן יהיה לשחזר את יתרת הסדרי הנסיעה שהייתה טעונה בו עד לאותו מועד.
לכן אדם יכול להבין שאכן הכסף אבוד, אבל מכיוון שהסעיף איננו נכון וכן ניתן לשחזר את היתרה (חברת רכבת ישראל לכאורה עוברת על תנאי מאגר המידע המפורסמים, אבל זהו נושא אחר) לדעתי אין סיבה לגזול מאדם את כספו.
ביקשתי דרך להתקשר עם מישהו כדי לערער על הנוהל והנציג אמר לי שהוא הכתובת, אני יכול כמובן לכתוב לו אבל הוא יתן את אותה תשובה.
הוא אמר לי שאם אני רוצה אני יכול לפנות למשרד התחבורה. אני כמובן אחליט על דרך הטיפול בעצמי, לא מתחייב לפעול לפי המלצתו דווקא.

לאור האמור לעיל לשיקולכם אם להשתמש בכרטיס כזה.
נסה לעקם אותו בזמן שאתה מצמיד לקורא
אולי זה יגרום לו לפעול.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה