לשון הרע בפורומים באינטרנט

aaa123

Member
לשון הרע בפורומים באינטרנט

אדם מסויים נקרא לו אדם א כתב נגד אדם ב באינטרנט.

אדם א פשוט כתב בקיצור שאנשים רבים מסכימים שהתפקוד של אדם ב בתפקיד מסויים היה גרוע בלי לפרט באיזה מובן הוא היה גרוע(הכוונה כמובן לאנשים שהתפקוד שלו היה רלבנטי עבורם ולא לאדם א עצמו שלדבריו בסך הכל שמע את הדברים מאנשים רבים).

הודעתו של א נמחקה אחרי שאדם ב ביקש למחוק אותה ,ואיים בתביעה על לשון הרע נגד אדם א.

שאלתי את א באופן פרטי מה התוכן הרלבנטי והוא מסר לי.
שאלתי את א אם אלו שמסרו לו את התוכן הרלבנטי הסכימו שהוא יפרסם את הדברים.
הוא ענה לי שלא ניתנה הסכמה מפורשת אבל הוא הבין שאין להם התנגדות שהוא יפרסם את הדברים.

שאלתי את א אם הוא מרשה לי למסור את הדברים לאדם ב על מנת לקבל את תגובתו
תשובתו היתה שלילית כאשר הטענה שלו היתה שאם אדם ב ידע את תוכן הטענות נגדו הוא גם ידע מי דיבר נגדו,וזה מנוגד לרצון של אלו שדיברו איתו.

אדם א לא מבין מדוע דבריו הם לשון הרע שהיה צורך למחוק.
כתבתי לו שאני חושב שאם אתה כותב דברים נגד מישהו בלי אפשרות להוכיח אותם אז מדובר בלשון הרע(גם בהנחה שכל דבריך אמת),ואם אתה לא רוצה לחשוף אפילו את הטענות כדי לא לחשוף את המקורות שלך אז רצוי לא לפרסם את הדברים מלכתחילה.

מה דעתכם?
 
למה ראש בריא למיטה חולה?

חוק איסור לשון הרע הוא חוק מורכב והדקויות קשות להבנה. כעיקרון, הוא עוסק בהתנגשות בין זכויות ולא תמיד ברור איך לאזן אותן ולכן, יש מקום די רחב לפרשנות.
מצד אחד, עומדת הזכות של כל אדם להגנה על שמו הטוב, שהיא זכות חוקית המוגנת בחוק הזה והנגזרת מזכות היסוד, החוקתית לכבוד האדם, הקבועה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ומצד שני עומד חופש הביטוי, שהיא גם זכות יסוד במשפטנו. האיזון הוא בכך שחופש הביטוי אינו בלתי מוגבל ואינו הופך להפקרות, אלא הוא מסתיים היכן שקיים איסור לשון הרע ואיסור פגיעה בפרטיות ובמידה מסויימת חלק מהעוולות המסחריות (גניבת עין, תאור כוזב, התערבות לא הוגנת). אלא שבכך לא הסתיימה מלאכת הניתוח המשפטי, לצד העוולות והעבירות הפליליות, עומדות בגאון ההגנות הקבועות בחוק, חלק כלליות במשפט הפלילי ובדיני הנזיקין וחלק מיוחדות לעבירות או לעוולות המסויימות.
יש להמשיך ולנתח את העובדות, מה פורסם, איך נוסח הפרסום, על מי הפרסום, (איש ציבור או לא), האם הדברים הם חזרה על דברים שכבר פורסמו או לא.
האם הדברים הם אמת?
האם יש עניין ציבורי בפרסומם?
האם הדברים נחזים כעובדות או שמדובר בהבעת דעות?
אלה הן חלק מהשאלות שתשאלנה, אם וכאשר העניין יעלה לדיון משפטי.
בדרך כלל, בעל אתר אינטרנטאו מנהל פורום זהיר סביר ונבון ימחק הודעות גם אם יש בהן רק חשש ללשון הרע, כי ירצה להמנע מההוצאות והטרחה והסיכון המשפטי הטמונים בניהול הליכים משפטיים.
 
למעלה