לשון הפסק שיפורסם מחר ביתד

דוד ליב

New member
לשון הפסק שיפורסם מחר ביתד

לבקשת מרן שליט"א נסע הגאון רא"ד דינר שליט"א דיין בלונדון למדינת הודו לברר את ההיבטים המעשיים של פאות נוכריות הנעשות משיער אדם בהודו. לפי הבירורים שערך עולה כי השיער הנגזז במתחם בטירופאטי דינו כדין תקרובת ע"ז. לפיכך הורה מרן עט"ר הגרי"ש אלישיב שליט"א שאין להשתמש בפיאות העשויות משיער אדם שמקורו בהודו. עה"ח יוסף י. אפרתי
 

דוד ליב

New member
היה חסר שתי מילים..

לבקשת מרן שליט"א נסע הגאון רא"ד דינר שליט"א דיין בלונדון למדינת הודו לברר את ההיבטים המעשיים של פאות נוכריות הנעשות משיער אדם בהודו. לפי הבירורים שערך עולה כי השיער הנגזז במתחם העבודה זרה בטירופאטי דינו כדין תקרובת ע"ז. לפיכך הורה מרן עט"ר הגרי"ש אלישיב שליט"א שאין להשתמש בפיאות העשויות משיער אדם שמקורו בהודו. עה"ח יוסף י. אפרתי
 
האם ניתן להסיק שהפסק הוא מספק?!

כי אם זה בודאי, מדוע לא נכתב גם שכל הפאות שספק מהודו יש להורידן?
 
למעלה