לראשונה ב"שיחת השבוע"כתבה על אדמו"ר

לראשונה ב"שיחת השבוע"כתבה על אדמו"ר

לראשונה ב"שיחת השבוע" כתבה על אדמו"ר לא מחב"ד,השבוע כתבה על האדמו"ר מנדבורנה עם תמונתו, על שסיפר לראשונה במעמד ההכנסת ס"ת את סיפור חייו בשואה.
 
למעלה