לראשונה בארץ לסבית הוכרה כאם מאמצת לאחר מותה

למעלה