לקראת סיומי הכנס ההיסטורי של הליקוקיאדה של מפלגת אבו יאיר

לקראת סיומי הכנס ההיסטורי של הליקוקיאדה של מפלגת אבו יאיר
מחמם את הלב לדעת שלא עשו החפצה של נשים ביום השואה הבינ"ל.
 
אתה משתייך ל 95 אחוז מהערבים שמכים את נשותיהם?
באיזה מקל אתה משתמש?
האם אתה שייך לאסכולה הטויסית שמרשה להכות רק במקל שקצר מ 30 ס"מ או באסכולה הסעודית שמתירה בכל מקל?
וכמה נשים יש לך 2 או 3 או 4?
והאם גם אתה הצטרפת למודה החדשה של "נישואין זמנים" תופעה שהיתה קיימת בעבר רק אצל שיעים?
והאם כבר השתמשת בזכותך לגרש את אישתך ע"י אמירת המשפט "מגורשת מגורשת מגורשת?
 
תענה לעניין ייצור מעורר רחמים
כמעט כל אישה ערבית מוכה באופן קבוע
חלק ניכר מהנשים חולקות עוד כמה נשים עם הבעל
על האישה מוטלות מגבלות רבות וחמורות כגון איבור לצאת מהבית לאחר שכה מסויימת, חיוב בציות לבעל וכיו"ב
האישה יכולה למצוא את עצמה מגורשת בהליך של כמה שניות וללא שום אפשרות לתגובה
לאחרונה החלו גברים סונים לחקות את השיעים ולשאת נשים לכמה ימים ..
ב אני כורדי כמו שאתה כורדי
 
למעלה